fbpx
 

Andmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtted

 

1. Andmete töötlemise põhimõtted

1.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Laste Lõunamaa veebilehe Kasutajatele.

Meie ettevõtja töötleb isikuandmeid ainult Teile teenuse osutamiseks. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Frilla OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montoniole.

Andmete kogumine

Andmeid kogume vormide täitmisel.
1.2. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.2.1. Nimi – vajalik broneeringu täitmiseks ja tagamiseks;
1.2.2. E-posti aadress – vajalik broneeringu täitmiseks ja vajadusel arvete esitamiseks;
1.2.3.  Telefoni number – vajalik broneeringu täitmiseks ning täitmise tagamiseks sh teenuse tõrgete teadete edastamiseks.
1.3. Töödeldavateks andmeteks on ka maksekaardi ja kontonumbri informatsioon.

E-mailiga liitumisel andmete kogumine

1.4. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.4.1. Kohustuslik on e-mailiga liitumisel e-maili aadressi sisestamine
1.5. Antud eraldi nõusolek andmete edastamisega on Tellija andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, st talle edastatakse turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt antud kontaktandmeid kasutades.
1.6. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.

Andmete säilitamise aeg

1.7. Laste Lõunamaa säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

1.8. Tellijal on õigus saada Laste Lõunamaa teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
1.9. Tellijal on õigus nõuda Laste Lõunamaa enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
1.10. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
1.11. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

2. Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamine

2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Laste Lõunamaa veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
2.2. Laste Lõunamaale kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

2.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
2.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.
2.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?

2.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.
2.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

2.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
2.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
2.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.